Privacy Policy

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg!
Urnen Groothandel

Groothandel Uitvaartbenod

Date posted - 04-04-2014

Groothandel UitvaartbenodGroothandel Uitvaartbenodigdheden   ...

Read More

Urnengroothandel Urnen

Date posted - 22-02-2014

Urnengroothandel UrnenUrnengroothandel Urnen, Mini urnen   Grooth...

Read More

Urnengroothandel

Date posted - 13-07-2013

Urnengroothandel Zoekt u een urnengroothandel of gedenksieradengroothandel...

Read More

Groothandel rouwartikelen

Date posted - 11-06-2013

Groothandel rouwartikelenUrnengroothandel Assieradengroothandel Online   ...

Read More

Welkom bij Memorial Products | Urnengroothandel Assieradengroothandel | Groothandel Uitvaartbenodigdheden

Welkom bij onze assieradengroothandel en urnengroothandel Memorialproducts.nl

 

Wilt u onze verkoopprijzen zien ?, dan dient u inlogcodes aan te vragen met een geldig uitreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 3 maanden.


De pijn van uw verlies kunnen we helaas niet wegnemen, wel hebben we ons ten doel gesteld om door middel van een groot, maar vooral betaalbaar assortiment assieraden, urnen en gedenk artikelen een bijdrage te kunnen leveren aan uw rouwverwerking.

Memorial Products is een Europese Groothandel en fabrikant van betaalbare assieraden, urnen en gedenkartikelen gevestigd in Nederland, en wij zijn officieel fabrikant van het urnen en assieradenmerk " Occasio Momento " - dat in het Latijns betekent :

Gelegenheid om te gedenken


U dient geregistreerd en ingelogd te zijn om onze prijzen van urnen, assieraden en mini urnen te kunnen inzien.
Wij verkopen onze uitvaartproducten en urnen in o.a. Nederland, Duitsland, België, Spanje, Frankrijk en overige Europese landen.

Onze assieradengroothandel en urnen groothandel levert uitsluitend aan ondernemers: de vakhandel/grafmonumentenbranche, uitvaartwinkels, uitvaartverenigingen en crematoria, grafbloemisten & gespecialiseerde uitvaartwebshops.


Als geïnteresseerd ondernemer kunt u bovenaan via ons registratiesysteem inlogcodes aanvragen, waarmee u, na controle van uw bedrijfsgegevens, toegang krijgt tot ons beveiligde en afgeschermde ordersysteem.


Bestellen gaat eenvoudig, veilig, snel en uiterst efficiënt.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Nieuw

Privacy Policy

 

Privacy Verklaring

 

Privacybeleid Memorialproducts.nl

 

http://www.memorialproducts.nl

 

 

Over ons privacybeleid Memorialproducts.nl geeft veel om uw privacy. 

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Memorialproducts.nl

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

Webwinkelsoftware

 

 

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor MK4Design.

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. 

MK4Design heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 

MK4Design is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 

Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Opencart, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

 

Webhosting

 

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MK4Design. MK4Design verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 

MK4Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

MK4Design is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MK4Design.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

MK4Design heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

MK4Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

MK4Design heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

 

 

Verzenden en logistiek

 

 

PostNL/DHL/DPD Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL/DHL/DPD voor het uitvoeren van de leveringen. 

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL/DHL/DPD delen. PostNL/DHL/DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Doel van de gegevensverwerking algemeen doel van de verwerking Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. 

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. 

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. 

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. 

Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Memorialproducts.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Memorialproducts.nl

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddelijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies van derde partijen in het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. 

Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Powered By opencart
Memorial Products | Urnengroothandel Assieradengroothandel | Groothandel Uitvaartbenodigdheden © 2019